بی بی عزیز ما

در انتظار غربال اول- سونو و دیدن روی ماه تو

سلام بی بی قشنگ مامانی. خوبی خوشگلم. امروز دل تو دلم نیست عزیزدلمممم. فدات بشه مامی. دیشب مامی تا ساعت 3 صبح از ذوق خوابش نبرد و ساعت 6 هم بیدار شد که بیاد سرکار. آخه امروز قراره بریم پیش عمو فریور که تو را ببینه و خوشگلی هاتو به مامی و ددی نشون بده. وای که چقدر ذوق داریم. امروز 12 هفته  1 روزته خوشگل مامی. اول قرار بود شنبه دیگه بریم ولی اونموقع میشد 13 هفته و 1 روز و منشی مهربون خاله محبوبه گفت ممکنه زودتر از وقتت رشد کرده باشی و دیر بشه... برای همین دیگه نمیدونی مامی با چه ماجراهایی وقت عمو فریور را جور کرد. انقد زنگ زد تا بالاخره وقت دادن. خداراشکر انشالله همه چی بی بی خوشگلم خوب باشه تا خیال مامی و ددی راحت بشه انشالله ...
16 دی 1396
1